" Goes Here

ZARZĄDZANIE DOKUMENACJĄ PROJEKTOWĄ

Design Data Management - zarządzanie dokumentacją projektową - jest jedną z dziedzin systemu Document Management System. Są to narządzia oraz procedury informatyczne, pozwalające na przetwarzaniu wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach podczas prowadzenia prac projektowych: przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy rónych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia.

Rozwiązania DDM powinny być stosowane:

  • przez zespoły wymagające skalowalnych rozwiązań
  • aby zautomatyzować obsługę złożonych projektów
  • przez zespoły współpracujące w różnych projektach
  • w celu optymalizacji pracy projektowej w firmach posiadających wicej niż jedno biuro

Design Data Management to:

  • Oszczędność czasu w przypadku przeszukiwania zasobów projektu, czy też dostępu do jego najważniejszych informacji
  • Redukcja ryzyka związanego z rozproszeniem poszczególnych informacji w projekcie
  • Podniesienie jakości oraz spójności całej dokumentacji
  • Uniknięcie kar związanych z opónieniami w pracach projektowych oraz dodatkowych nakładów związanych z poprawkami w dokumentacji poprzez bieżący nadzór nad całością dokumentacji
  • Maksymalizacja oraz optymalizacja możliwości kooperacji oraz podziału pracy w biurach mających więcej niż jeden oddział
  • Zarządzanie pakietami dokumentacji przeznaczonej do wydania dla Klienta

 

Design Data Management

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Project Delivery System

Jest to zbiór zasad i procedur, które mają za zadanie maksymalnie podnieść jakość tworzonej dokumentacji oraz jasno i dokładnie określić zasady jej opracowania i przekazania do Klienta. >>

Project Delivery System
Revit Systemy

Platforma REVIT

Revit to narzędzie do modelowania trójwymiarowego połączonego z równoległym tworzeniem dokumentacji technicznej. Umożliwia wprowadzanie zmian gdziekolwiek oraz na każdym etapie tworzenia projektu. >>

Systemy wspomagaj�ce projektowanie

Systemy wspomagające projektowanie

Zarządzanie jakością, spójność dokumentacji, łatwy dostęp do plików i informacji o projekcie, budowanie relacji z Klientem - to są czynniki, które decydują o dzisiejszej pozycji Firmy na rynku. >>