" Goes Here

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE

Nowoczesne spojrzenie na proces projektowania, wymaga dzisiaj szerszej perspektywy niż dawniej. Aby być konkurencyjym na rynku, należy najpierw zbudować markę, wypromować ją i co najważniejsze, przynajmniej podtrzymać jakość oferowanych usług, aby następnie dążyć do podnoszenia ich poziomu. Wszytko to, przy stale rosnącej konkurencji, wymaga od firm, pracowni i biur projektowych systemów, które będą w stanie sprostać temu zadaniu oraz w wydatny sposób pozytywnie wpłyną na osiągane wyniki.

Do Państwa dyspozycji oddajemy trzy podstawowe systemy wspomagające proces projektowania. Są to:

 

Strategie wdrożeń systemów:

Całościowa – polegająca na implementacji systemu i równoczesnej rezygnacji z systemu stosowanego dotychczas.  Strategia ta obarczona jest wysokim ryzykiem w swojej wstępnej fazie wdrożenia
Cząstkowa – polegająca na stopniowym przechodzeniu pomiędzy starym, a nowym systemem. Strategia o mniejszym stopniu ryzyka
Równoległa – polegająca na pracy jednocześnie w dwóch systemach – starym i nowym. Konfliktowa i wymagająca większej uwagi od pracowników.

Harmonogram wdrożenia systemu


- przygotowanie planu w opraciu o uzgodnienia z Klientem
- przygotowanie dokumentacji
- przygotowanie infrastruktury technicznej do wymagań systemu
- test systemu
- szkolenie pracowników
- serwis systemu
- monitorowanie systemu

Systemy wspomagające projektowanie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Design Data Management

Narzędzia oraz procedury informatyczne pozwalające na przetwarzaniu wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach podczas prowadzenia prac projektowych. >>

Design Data Management
Systemy REVIT

Platforma REVIT

Revit to narzędzie do modelowania trójwymiarowego połączonego z równoległym tworzeniem dokumentacji technicznej. Umożliwia wprowadzanie zmian gdziekolwiek oraz na każdym etapie tworzenia projektu. >>

Project Delivery System

Project Delivery System

Jest to zbiór zasad i procedur, które mają za zadanie maksymalnie podnieść jakość tworzonej dokumentacji oraz jasno i dokładnie określić zasady jej opracowania i przekazania do Klienta. >>